نارگل


ایجاد عروسکهای نیمه آماده باهدف آموزش مهارت و فرهنگ ایرانی -اسلامی

ارائه عروسک نیمه آماده با جذابیت بالا

ارائه لوازم جانبی متناسب با شاخصه های فرهنگ اسلامی

ترکیب بازی و آموزش

 استفاده از زنان سرپرست خانوار در روند تولید


اعضای تیم


 
 
تاریخ :‌ 3 بهمن 1396, 07:25 بازدید : 49