» پذیرش

پذیرش

مرکز رشد و شکوفایی فناوری‏ ها و هنر قرآنی مفتخر است که بتواند به فعالان قرآنی و فرهنگی خدماتی را برای شکل ‏گیری ایده‏ های نو و تاسیس و رشد شرکت‏ها و کسب وکارهایشان ارائه دهد.


دو شیوه‏ ی تقاضا برای حضور در مرکز رشد وجود دارد.


1. فرد یا گروه فناور: چنانچه ایده‏ی قرآنی – فرهنگی توسط یک فرد یا گروهی از افراد پیگیری می شود اما برای آن تاکنون شرکتی به ثبت نرسیده یا در حال تاسیس نیست، در این حالت متقاضی می تواند در صورت پذیرش از خدمات مرکز در دوره ای با عنوان دوره پیش رشد استفاده نماید.


جهت دریافت فرم ثبت نام روی لینک زیر کلیک نموده و پس از تکمیل، آن را به آدرس info@quranati.ir ایمیل فرمایید.


دریافت فرم ثبت نام گروه فناور


2. شرکت تاسیس شده / در حال تاسیس: چنانچه ایده‏ ی قرآنی – فرهنگی در قالب یک شرکت تاسیس شده یا در حال تاسیس پیگیری می شود اما شرکتی خرد یا کوچک است و کمتر از 3 سال عمر دارد در این حالت، متقاضی می‏ تواند از خدمات مرکز در دوره‏ ای با عنوان دوره‏ ی رشد استفاده نماید.


فرم ثبت نام شرکت تاسیس شده / در حال تاسیس


فرآیند ورود و پذیرش در مرکز:

به شکل کلی، فرآیند ورود و پذیرش در مرکز به شکل زیر است: