فیلم برگزاری نوزدهمین کافه محفل/ 20 مهر ماه 1398
فیلم برگزاری هجدهمین کافه محفل 6 مهر ماه 1398
پانزدهمین کافه محفل (بوم کسب و کار آلستروالدر)
چهاردهمین کافه محفل (چگونه یک تیم فروش حرفه ای بسازیم)
سیزدهمین کافه محفل (معرفی ابزارهای طراحی کسب و کار و تیم سازی)
فیلم برگزاری دوازدهمین کافه محفل - 1 تیر ماه 1398- مرکز رشد دانشگاه هنر
فیلم برگزاری رویداد استارتاپی اسلامی -قرآنی طلوع برکت. 1 لغایت 3 خرداد ماه 1398. بخش دانشگاهی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
فیلم شماره 2 برگزاری رویداد استارتاپی اسلامی -قرآنی طلوع برکت. 1 لغایت 3 خرداد ماه 1398. بخش دانشگاهی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
فیلم برگزاری یازدهمین کافه محفل، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. مصلی امام خمینی (ره)، 28 اردیبهشت ماه 1398
فیلم برگزاری اختتامیه هکاتون فین تک اسلامی. جمعه 27-2-98 مصلی امام خمینی (ره)- نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
فیلم برگزاری هکاتون فین تک اسلامی. چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 -2-98 مصلی امام خمینی (ره)- نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
فیلم برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با فنون راه‌اندازی کسب و کارهای نوپای اسلامی»- 2 لغایت 4 اردیبهشت ماه 1398