هفدهمین دورهمی کسب و کارهای نو پای قرآنی با موضوع "طراحی بوم ناب"
گزارش تصویری پانزدهمین دورهمی کافه محفل
گزارش تصویری چهاردهمین دورهمی «کافه محفل»
گزارش تصویری سیزدهمین دورهمی «کافه محفل»
فیلم برگزاری سیزدهمین کافه محفل-15 تیرماه 1398
فیلم برگزاری دوازدهمین کافه محفل - 1 تیر ماه 1398- مرکز رشد دانشگاه هنر
گزارش تصویری دوازدهمین کافه محفل- 1 تیرماه 1398- مرکز رشد دانشگاه هنر
فیلم برگزاری رویداد استارتاپی اسلامی -قرآنی طلوع برکت. 1 لغایت 3 خرداد ماه 1398. بخش دانشگاهی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
فیلم شماره 2 برگزاری رویداد استارتاپی اسلامی -قرآنی طلوع برکت. 1 لغایت 3 خرداد ماه 1398. بخش دانشگاهی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
"گزارش تصویری برگزاری رویداد طلوع برکت 1-3 خرداد ماه 1398- نمایشگاه قرآن"
فیلم برگزاری یازدهمین کافه محفل، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. مصلی امام خمینی (ره)، 28 اردیبهشت ماه 1398
گزارش تصویری از یازدهمین دوره کافه محفل 28-اردیبهشت ماه-1398 نمایشگاه قرآن