نام و نام خانوادگی : دکتر امین قشونی
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق اجرايي 
-مشاورتوسعه شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن
-مدیرپروژه شرکت نفت سپاهان
-مشاور شرکت وندا IT

سوابق تجربي 
-ساخت اولین خودرو تک نفر هیبرید موازی در ایران
-شرکت در مسابقات بین المللی ساخت خودرو 
-ساخت اولین دستگاه ماشین کاری ecdm در ایران

سوابق علمي 
-الف ـ پژوهشي: 
-طراحی و تحلیل کلاچ برای شناور آبی
-تحلیل اثر دما بر لوله های با ساختار مارتنزیتی

  ب ـ تأليف و ترجمه (كتاب،‌ مقاله و ... )
-ترجمه کتاب قرارداد های سرمایه گذاری جسورانه(vc)
تاریخ :‌ 13 اسفند 1396, 08:45 بازدید : 734