مفهوم شناسی و شاخص‌های کسب و کار حلال از دیدگاه اسلام
اولین نمایشگاه تیم آرابسک از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، با عنوان لباس‌های فاخر بانوان برگزار شد.
دومین جلسه هم‌نشینی واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی«هم‌مرکزی» برگزار شد.
مقاله شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی)
کارآفرینی و اخلاق اسلامی
بررسی طرح یکپارچه‌سازی مد اسلامی در پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی
حضور تیم «سالم فود» در برنامه "یک لقمه عشق"
معرفی کسب و کار تیم "سدنا" از واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنر قرآنی
تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت های دانش بنیان
معرفی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنر قرآنی در برنامه «نگاه نو» از رادیو قرآن
اولین هم‌نشینی واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی، با عنوان «هم‌مرکزی» برگزار شد.
به همت مرکز رشد واحدهای فناور و هنر قرآنی و با مشارکت ستفا، برند تمامی واحدهای مستقر در مرکز بدون پرداخت هزینه ثبت می‌گردد.