-->
کارگاه آموزشی فرآیند تولید محتوا
وبینار باورهای نادرست کارآفرینی
دومین دورهمی کافه محفل ، 10 آذر 97
کسب و کارهای نوین
ایده خوب یک استارتاپ را از کجا بیاوریم - آرمان صفایی
اصول و فنون مذاکره - محمدرضا شعبانعلی- جلسه بیست و یکم
اصول و فنون مذاکره - محمدرضا شعبانعلی- جلسه بیستم
اصول و فنون مذاکره - محمدرضا شعبانعلی - جلسه نوزدهم
اصول و فنون مذاکره - محمدرضا شعبانعلی - جلسه هجدهم
اصول و فنون مذاکره - محمدرضا شعبانعلی - جلسه هفدهم
اصول و فنون مذاکره - محمدرضا شعبانعلی - جلسه شانزدهم