خدمات مرکز رشد

مرکز رشد و شکوفایی فناوری‏ ها و هنر قرآنی، خدمات مختلفی برای ایجاد و رشد کسب ‏وکارهای پذیرش شده عرضه می‏ نماید. از این مجموعه‏ ی خدماتی-حمایتی به هر مورد پذیرش شده، تعدادی و مطابق با نظر شورای جذب و توافق با مراجعه کننده ارائه خواهد شد. برخی از این خدمات و حمایت‏ها عبارتند از:


• فضای کاری:
- تامین فضای کاری اداری با تجهیزات اولیه
- فراهم‏سازی استفاده از اینترنت
- ارائه خدمات رفاهی و نظافت عمومی فضاهای فیزیکی
- پرداخت هزینه‌های انرژی مصرفی و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و منصوبات مربوطه (مطابق با توافقات اولیه)
- بهره‌مندی از امکان استفاده از سالن همایش


• آموزش و مشاوره
- برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مدیریت کسب و کار
- ارایه مشاوره‌های حقوقی، مدیریتی و تجاری‌سازی
- ارزیابی عملکرد و عارضه‌یابی واحدها و مشاوره آسیب‏شناسانه

• تبلیغات و بازاریابی
- ارایه دستاوردهای واحدهای فناور در نمایشگاهها و مسابقات ملی و بین المللی معتبر
- معرفی واحدهای فناور در سایت‏های مرتبط و رسانه‌های مکتوب مشخص
- نشر اخبار موفقیت واحدهای فناور
- صدور گواهی و معرفی‌نامه در صورت درخواست واحد فناور

• کمک به دریافت تسهیلات مالی
- اطلاع‌رسانی تسهیلات قابل دریافت از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان
- معرفی واحدهای فناور واجد شرایط جهت اخذ تسهیلات به مراجع مربوط
- تأمین اعتبار خدماتی و اعتبار فناوری متناسب با عملکرد واحد فناور به میزان تخصیص منابع

• اطلاع‌رسانی
- اطلاع‌رسانی نیازمندیهای صنعت به واحدهای فناور و تسهیل‌گری ارتباط آنها
- اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی، پژوهشی و فناوری

مخاطبین مرکز رشد:
تمامی افراد حقیقی یا حقوقی می توانند از کارگاه هاي آموزشی یا مطالب علمی به وجود آمده در مرکز استفاده نمایند اما برخی حمایتها مخصوص واحدهاي مستقر در مرکز می باشد و جهت استقرار در مرکز فقط موسسات یا افراد بومی استان یا استانهاي هم جوار پذیرفته می شوند. بطور عمده مخاطبان مرکز رشد می‌توانند شامل تمام افرادی باشد که در حوزه قرآنی و فرهنگی دارای موسسه یا کسب‏وکار در حال تاسیس و رشد هستند.