» » مهران عطا
مهران عطا
نام و نام خانوادگی:
مهران عطا
(Mehran ATA)
تحصیلات:
کارشناسی ارشد کارآفرینی بین الملل
(M.S. International Entrepreneurship)

سوابق تحصیلی:
- دیپلم ریاضی - فیزیک
   - کارشناسی برق - الکترونیک دانشگاه سراسری اورمیه
     - کارشناسی ارشد کارآفرینی بین الملل دانشگاه تهران
MS.UniversityOfTehran-EntrepreneurshipFaculty

سوابق اجرایی:
- مدرس کارگاه کارآفرینی و کسب و کار، کانون رشد مدرسه فردا برای جمعیت جوان هلال احمر استان اصفهان - خرداد سال 97
  - داور و منتور بخش استارتاپ سومین دوره جشنواره دانش آموزی خوارزمی - اردیبهشت سال 97
    - داور و منتور بخش استارتاپ چهارمین دوره جشنواره دانش آموزی خوارزمی - اردیبهشت سال 98
      - کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی -  از آذر سال 98
        - منتورینگ و داوری در استارتاپ ویکند دبیرستان فرزانگان 4 تهران - بهمن سال 98

سوابق ترجمه کتاب های تخصصی:
- سی و سه نکته عملی از کسب و کار نوپای من تالیف رایان کینگ _ نشر شکیب (نسخه دیجیتال نشر نوژین)
لینک خرید کتاب
  - بیست و پنج پرسش و پاسخ مهم در مصاحبه های بازاریابی دیجیتال تالیف هتش تواری - نشر شکیب (نسخه دیجیتال نشر نوژین)
لینک خرید کتاب

0/10/28