» » » تاثیر Covid-19 بر بازارهای سهام اسلامی: بررسی انجام شده با استفاده از مدل های مطالعه نوسانات آستانه و رویداد
تاثیر Covid-19 بر بازارهای سهام اسلامی: بررسی انجام شده با استفاده از مدل های مطالعه نوسانات آستانه و رویداد

زمان برگزاری:

آدرس دبیرخانه:

برگزارکنندگان :

سایت کنفرانس:

بازارهای سهام اسلامی در نقاط مختلف جهان در زمان شوک ویروس کووید-19 چگونه رفتار می کنند؟ هدف از این مطالعه شناسایی تأثیر همه گیری کووید-19، اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی بر بازارهای سهام اسلامی است. 
همه گیری ویروس Covid-19 یک رویداد غیرمنتظره در تاریخ جهان است که تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر اقتصاد جهانی دارد. بازارهای مالی جهانی نیز تحت تأثیر بی ثباتی شدید و عملکرد ضعیف در بازارهای سهام در سراسر جهان قرار گرفتند. این مطالعه با استفاده از مدل های نوسان آستانه و مطالعه رویداد ، تأثیرCovid-19 بر شاخص های سهام اسلامی در بورس هند (نماینده بورس اوراق بهادار بمبئی - شاخص BSE Shariah) و بورس اوراق بهادار اندونزی (ارائه شده توسط شاخص های اسلامی جاکارتا - JII). با مشخص شدن تاریخ رویداد 11 مارس 2020، پنجره رویداد شامل 60 ، 30 و 20 روز است. نتایج نشان می دهد که BSE Shariah و JII دارای ضرایب مثبت هستند، با شاخص BSE Shariah پاسخ منفی به اعلام Covid-19 به عنوان همه گیری جهانی، نشان می دهد. از سوی دیگر، JII واکنش مثبتی به این واقعه نشان داد. این مطالعه نشان می دهد واکنش بورس اوراق بهادار وابسته به سایر عوامل اقتصادی منحصر به فرد در آن کشور است، در نتیجه تأثیر حوادث Covid-19 از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

شیوع ویروس کرونا بر کل جهان تأثیر گذاشته است. هند تحت تاثیر تهدید عمده ویروس کرونا است زیرا از نظر جمعیت دومین کشور بزرگ است. به همین ترتیب، سایر کشورها نیز با شیوع کووید-19 اندونزی روبرو هستند. دولت هر دو کشور اقدامات پیشگیرانه ای را برای مقابله با بیماری کووید-19 انجام می دهد. در 11 مارس 2020 سازمان بهداشت جهانی Covid-19 را به عنوان بیماری همه گیر جهانی اعلام کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی تأثیر اعلامیه سازمان بهداشت جهانی "Covid-19 به عنوان همه گیری جهانی" بر بازار سهام هند و اندونزی است. تجزیه و تحلیل هر دو کشور جهت حرکت متفاوتی را نشان می دهد. از تجزیه و تحلیل داده ها استخراج شده است که واکنش بازار سهام برای کشورهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، بازار سهام هند پس از اعلام WHO شیب نزولی را نشان می داد و بورس جاکارتا نیز شیب صعودی دارد. نمودار نزولی بورس هند نشان داد که بازار سهام هند نسبت به اعلام WHO واکنش منفی نشان داد. نمودار صعودی بورس اوراق بهادار جاکارتا، پاسخ مثبتی به بیانیه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد. این مطالعه نتیجه می گیرد که فرضیه بازار نیمه کارآمد درست است، زیرا بازار در پردازش اطلاعات خود کارآمد است و در شرایط مختلف اقتصادی واکنش نشان می دهد. مدل TARCH در شاخص های اسلامیBS Shariah ، Jakarta Islamic مناسب تر است، بدین معنی که تأثیر اخبار بد بر نوسانات کنونی بازار را واضح تر نشان می دهد.

مترجم: مهران عطا (کارشناس ارشد کارآفرینی بین الملل)
متن کامل و زبان اصلی مقاله را  در این سایت بخوانید.
تاریخ :‌ 3 مهر 1400, 10:47 بازدید : 19