» » سومین جلسه هم‌نشینی واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی «هم‌مرکزی» برگزار شد.
سومین جلسه هم‌نشینی واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی «هم‌مرکزی» برگزار شد.
جلسه هم‌مرکزی 3 با حضور معاون و کارشناسان مرکز و نمایندگان واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی، امروز سه شنبه هشتم تیر ماه 1400، در سالن کنفرانس شهید تقوی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا نمایندگان تیم ها به معرفی هسته و فعالیت تیم خود پرداختند تا برای آشنایی دیگر تیم ها با فعالیت آن ها و به اشتراک گذاشتن تجاربشان با هم مرکزی هایشان آشنایی مورد نیاز از یکدیگر را داشته باشند.

 
سپس هر یک از هسته ها به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند و نیازهای خود را بازگو کردند.
  
در نهایت جناب آقای محبوبیان معاون مرکز رشد قرآنی به بیان نکات و فرآیندهای اداری مرکز رشد قرآنی در سازمان و شرایط مرکز رشد قرآنی در محیط و اجتماع کسب و کار کنونی پرداختند.
 

0/04/8