» » اولین نمایشگاه تیم آرابسک از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، با عنوان لباس‌های فاخر بانوان برگزار شد.

اولین نمایشگاه تیم آرابسک از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، با عنوان لباس‌های فاخر بانوان، امروز سه‌شنبه هجدهم اسفندماه ۱۳۹۹ در مجموعه شهردخت برگزار شد.

طرح‌های ارائه شده در این نمایشگاه، بازآفرینی پوشش صفوی،زند و قاجار  است که با حفظ اصالت خود، با مد زمان حال همسو شده‌است.

محور فعالیت آرابسک بر مبنای طراحی و دوخت لباس ایرانی-اسلامی و استفاده از نقوش اصیل برای زینت تن‌پوش بانوی ایرانی است.

رونمایی از طرح‌های تیم آرابسک با حضور سرکار خانم سیده مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، جناب آقای دکتر سید محمدجواد شوشتری معاون پشتیبانی و مدیر منابع جهاددانشگاهی و همچنین جناب آقای دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی انجام گرفت.

جناب آقای حسنی، رییس سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور به همراه جناب آقای سیدنعیم اورازانی رییس مرکز رشد واحدهای فناور و هنر قرآنی نیز از این نمایشگاه دیدن کردند.

تیم آرابسک متشکل از  دو طراح لباس است.

آرابسک نقوش گیاهی پیچک‌ وار و درهم تنیده‌ای است که مشخص‌ترین نقش‌مایه تزئینی هنراسلامی در جهان است و در دنیا از قرن ۱۶میلادی این هنر ایرانی - اسلامی به این نام شناخته شده‌است.


99/12/19