» » دومین جلسه هم‌نشینی واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی«هم‌مرکزی» برگزار شد.

هم‌مرکزی2 با حضور معاون مرکز و نمایندگان واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی، امروز شنبه شانزدهم اسفندماه 1399‌‌، در سالن کنفرانس شهید تقوی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

در این نشست نماینده هر تیم به ارایه گزارش پیشرفت پروژه تیم خود پرداخته و از مشکلات و نیازها و چالش‌های داخلی و محیطی پیرامون واحدها در راه رسیدن به هدف در مدت زمان مشخص شده، برای کامیار محبوبیان گفتند.  در ادامه و پس از صحبت‌ نمایندگان تیم‌ها، معاون مرکز با ارایه راهکارهایی برای هر تیم، تاکید کرد که مرکز رشد با تمام  پتانسیل‌های موجود در خدمت واحدهاست و گام به گام برای نیل به هدف نهایی ایشان را همراهی و یاری می‌رساند، سپس در خصوص پیشبرد اهداف واحدها توصیه و پیشنهاداتی مطرح کرد. در پایان نشست، جلسه پرسش و پاسخی به منظور طرح نظرات، پیشنهادات و انتقادات تیم‌ها برگزار شد. هم‌مرکزی2 آخرین نشست هم‌نشینی واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی در سال جاری بود.

99/12/16