» » » مقاله شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی)

عنوان مقاله: شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی)

نویسنده : محمدرضا سلطانی، استادیار دانشگاه امام حسین (ع)


خلاصه مقاله:  حوزه کسب و کار ، از جمله حوزه های مهم و مطرح دنیاست و موتور محرک اقتصاد هر کشور محسوب می شود برخورداری نظام جمهوری اسلامی ایران از یک نظام کسب و کار و اقتصاد اثر بخش و کارآمد ، مستلزم تلازم با فرهنگ و ارزشهایی است که با ماهیت شریعت اسلام سازگار و همسو باشد. این تحقیق با هدف شناسایی مولفه های ارزش در کسب و کار و عرصه عملیات اقتصادی انجام می شود. 

به منظور نیل به هدف تعیین شده ضمن مرور مبانی نظری و پایه تحقیق ، مبانی دینی ( آیات قرآن کریم، احادیث و روایات و سخنان و تدابیر مقام معظم رهبری مد ظله العالی) بررسی و کنکاش شد. تحقیق حاضر به لحاظ نوع تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی به شمار می رود و از حیث ماهیت، تحقیق توصیفی - کیفی است که از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و تحلیل گردید.

این عوامل و مولفه ها که از منابع دینی احصاء شده است حکم تکلیفی و یا حداقل جنبه ارشادی داشته و برای کلیه دستگاهها و سازمانها لازم الاتباع  می باشد.

از آنجایی که یکی از حلقه های گمشده فضای کسب و کار بازگشت به ظرفیتهای کشور و درون زایی اقتصاد، بدون گره زدن آن به وعده وعیدها و معاهدات خارجی ، با عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با روحیه و عزم جهادی است، بنابراین در این تحقیق تلاش گردید تا از منظر دینی به فعالیتهای اقتصادی حوزه کسب و کار تاکید شود و متغیرها و عوامل دینی با رویکرد مدیریت جهادی این حوزه  شناسایی و معرفی گردد.

بر این اساس در این تحقیق ، مولفه ها و شاخصهای شناسایی شده در بخش مدیریت جهادی 24 مورد، مولفه ها و معیارهای استخراج شده از آیات قرآن کریم و روایات و احادیث در بعد تخصصی و حرفه ای کسب و کار 58 مورد و مولفه های ناظر به اقتصاد مقاومتی مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی 26 مورد می باشد.

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->مولفه های مدیریت جهادی

 

مولفه های استخراج شده از آیات قرآن کریم

مولفه های اقتصاد مقاومتی مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری

با توجه به یافته های تحقیق با بهره گیری از آموزه های دینی در حوزه کسب و کار و نیز کاربست سیاستهای اقتصاد مقاومتی به منظور جهت گیری های صحیح و پویایی این حوزه پیشنهادهایی ارائه می شود:

1- یکی از عوامل مهم و حیاتی، موتور محرکه اقتصاد پویا، توجه به سرمایه انسانی جوان با انگیزه و پر انرژی است.

2-تکیه به ظرفیتهای داخلی و حمایت از اشتغال زایی، کارآفرینی و کارآفرینان و تشویق سرمایه گذاری سالم

3- فرهنگ سازی در زمینه حمایت از تولید داخلی و کمک به ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و خرید کالاهای ایرانی

4- مبارزه با فساد و فساد اقتصادی به عنوان شاه کلید قفل گره های کور اقتصادی

5-ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی با رویکرد قناعت مندی و پرهیز از اسراف  تبذیر عامل موثری در قطع وابستگی اقتصادی به بیگانگان و خودکفایی اقتصادی به شمار می آید.


محمدرضا-سلطانی-شناسایی-مولفه-های-فرهنگ-و-مدیریت-جهادی-در-حوزه-کسب-و-کار-با-تاکید-بر-پیاده-سازی-اقتصاد-مقاومت.pdf [حجم: 684 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 25)  

99/12/9