» » بررسی طرح یکپارچه‌سازی مد اسلامی در پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی
بررسی طرح یکپارچه‌سازی مد اسلامی در پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی
پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی امروز یکشنبه 26 اسفندماه 1399، با حضور عیسی علیزاده، بهروز بادکو، محمدحسین حسنی، محمود لیایی، مجتبی آقایی، سیدنعیم اورازانی و کامیار محبوبیان برگزار شد.

پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی امروز یکشنبه 26 اسفندماه 1399، با حضور عیسی علیزاده (معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی)، بهروز بادکو (معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان)، محمدحسین حسنی(سرپرست سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور)، محمود لیایی (عضو حقیقی شورای فناوری)، مجتبی آقایی (مدیرکل مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ)، سیدنعیم اورازانی (سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی) و کامیار محبوبیان (معاون مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی) برگزار شد.
در این شورا، تقاضای استقرار تیم سلامت نوین در مرحله پیش رشد بررسی و تصمیم بر آن شد تا تقاضای این تیم پس از اصلاح ایده، در جلسه‌ای دیگر مطرح و بازبینی شود. در ادامه موضوع برند پوشاک و طرح یکپارچه‌سازی مد اسلامی و فراهم سازی زمینه‌های تسهیل و حمایت از راه‌اندازی برندهای ایرانی اسلامی در کشور، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

99/11/26