» » » هشت روش موثر برای فروشنده جهت نفوذ بر دل مشتری

1️⃣ در دید بودن: visiblity
دیده شدن احتیاج به کلاس گذاشتن و فیگور گرفتن ندارد.
  گاهی یک سلام دوستانه تمام چیزی که برایمان احتیاج است را در پی خواهد داشت.

2️⃣ ادب: manner
اگر فروشنده آداب خوبی نداشته باشد تمام ذهنیت مثبت مشتری را خراب میکند.
در واقع اخلاق خوب یکی از مهمترین روشهای ارتباط غیر کلامی برای فروشنده است.

3️⃣ مستقیم نگاه کردن: gaze
تماس مستقیم چشمی در ارتباط با مشتری باعث ارزش‌دار کردن ارتباط خواهد بود.

4️⃣ شناخت محیط ارتباطی: space
از تمامی روزنه ها برای نفوذ در دل مشتری استفاده باید کرد .
فروشنده حرفه ای در غم و شادی حتما کنار مشتری خود خواهد بود.

5️⃣ صوت و آوا: voice
فروشندگان با نفوذ اموخته اند که صدای عمیق و طنین انداز، تاثیری چشمگیر در برقراری ارتباطی موثر با مشتری خواهد داشت.

6️⃣ ژست‌ و حرکت ‌بدن ‌در هنگام ‌سخن: gesture
فروشندگان بزرگ از این روش برای کارامد جلوه دادن انتقال پیام‌های خود استفاده میکنند.

7️⃣ تماس فیزیکی: touch
ارتباط لمسی بجا و بموقع شامل دست دادن، دست بر شانه مشتری نهادن و.. در همدلی و ایجاد ارتباط دوستی با مشتری تاثیر بسزایی خواهد داشت.

8️⃣ لبخند: smile
فروشندگان حرفه ای کاملا با قدرت اعجاب آور لبخند آشنا هستند.
 

99/04/30