» » » کنفرانس بین المللی انکوباتوری بیزینسی و برنامه های کاربردی | International Conference on Business Incubation and Applications
کنفرانس بین المللی انکوباتوری بیزینسی و برنامه های کاربردی | International Conference on Business Incubation and Applications

زمان برگزاری:
3 و 4 دسامبر

آدرس دبیرخانه:
آمستردام، هلند

برگزارکنندگان :

سایت کنفرانس:

دانشمندان، محققان و محققان پژوهش برای تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربیات و نتایج تحقیق خود در همه جنبه های مراگز رشد تجاری و برنامه های کاربردی. همچنین یک بستر بین رشته ای برتر برای محققان، دست اندرکاران و مربیان فراهم می کند تا در مورد جدیدترین نوآوری ها، گرایش ها و نگرانی ها و همچنین چالش های عملی مواجه شده و راه حل های اتخاذ شده در زمینه های انکوباتورهای تجاری و برنامه های کاربردی ارائه و بحث کنند.
تاریخ های رویداد:
مهلت سابمیت خلاصه مقالات: 15ژوئن 2020
اعلام ردی یا پذیرش مقالات: 30 ژوئن
مهلت ارسال اصل مقالات: 4 نوامبر 2020
زمان برگزاری کنفرانس: 3 و 4 دسامبر 2020
لینک وب سایت: https://waset.org/business-incubation-and-applications-conference-in-december-2020-in-amsterdam
 
تاریخ :‌ 20 خرداد 1399, 14:05 بازدید : 604