» » » کنفرانس بین المللی کاربردهای رشد تجاری | International Conference on Applications of Business Incubation
کنفرانس بین المللی کاربردهای رشد تجاری | International Conference on Applications of Business Incubation

زمان برگزاری:
15 و 16 اکتبر 2020

آدرس دبیرخانه:

برگزارکنندگان :

سایت کنفرانس:
https://waset.org/applications-of-business-incubation-conference-in-october-2020-in-rome

15 و 16 اکتبر 2020 میلادی، رم ایتالیا
هدف کنفرانس بین المللی برنامه های کاربردی رشد تجاری این است که دانشمندان برجسته دانشگاهی، محققان و محققان تحقیقاتی را گرد هم آورد تا تجربیات و نتایج تحقیق خود را در همه جنبه های کاربردهای رشد تجاری کسب و کار تبادل و به اشتراک گذارند. همچنین یک بستر میان رشته ای برتر برای محققان، دست اندرکاران و مربیان فراهم می کند تا در مورد جدیدترین نوآوری ها، گرایش ها و نگرانی ها و همچنین چالش های عملی مواجه شده و راه حل های اتخاذ شده در زمینه برنامه های کاربردی رشد کسب و کار ارائه و گفتگو کنند.

تاریخ های مهم:
مهلت نهایی سابمیت خلاصه مقالات: 16 ژوئن 2020
اعلام پذیرش یا ردی مقالات: 30 ژوئن 2020
مهلت ارسال اصل مقالات: 15 سپتامبر 2020

وب سایت ثبت نام: https://waset.org/applications-of-business-incubation-conference-in-october-2020-in-rome
تاریخ :‌ 12 خرداد 1399, 10:05 بازدید : 623