» » » کنفرانس بین المللی مطالعات بین المللی تجارت و مدیریت
کنفرانس بین المللی مطالعات بین المللی تجارت و مدیریت

زمان برگزاری:
5 و 6 ژوئن 2020

آدرس دبیرخانه:

برگزارکنندگان :

سایت کنفرانس:
https://waset.org/international-business-and-management-studies-conference-in-june-2020-in-san-francisco

کنفرانس تحقیقات بین المللی یک سازمان فدراسیون است که به منظور جمع آوری تعداد قابل توجهی از رویدادهای علمی متنوع برای ارائه در برنامه کنفرانس اختصاص داده شده است. بسته به تعداد و طول ارائه ها ، وقایع در طول کنفرانس طی مدت زمان زیادی به طول می انجامند. با کیفیت بالا ، ارزش ویژه ای را برای دانشجویان ، دانشگاهیان و محققان صنعت فراهم می کند.
کنفرانس بین المللی مطالعات تجاری و مدیریت بین المللی با هدف ایجاد دانشمندان برجسته دانشگاهی ، محققان و محققان تحقیق انجام می شود تا تجربیات و نتایج تحقیق خود را در همه جنبه های مطالعات بین المللی کسب و کار و مدیریت تبادل و به اشتراک گذارد. همچنین یک بستر بین رشته ای برتر برای محققان، دست اندرکاران و مربیان فراهم می کند تا در مورد جدیدترین نوآوری ها ، گرایش ها و نگرانی ها و همچنین چالش های عملی مواجه شده و راه حل های اتخاذ شده در زمینه های بین المللی و مطالعات مدیریتی، ارائه و بحث کنند.

محورهای اصلی کنفرانس:
International business
Competitive business and social environment
International business operations
Physical and social factors
Risks of international business
International business and globalizm
Growth in globalization of international business
International business education
Entrepreneurial finance
Entrepreneurship and innovation
Crowdfunding
Venture capital and private equity
Cross border entrepreneurship
Entrepreneurial opportunities
Measuring entrepreneurship
Country comparisons
Microfinance
IPOs
Culture and entrepreneurship
Public policy and entrepreneurship
Legal perspectives on entrepreneurship
Corporate governance perspectives on entrepreneurship
Gender and entrepreneurship
تاریخ :‌ 28 اردیبهشت 1399, 13:46 بازدید : 559