سامانه آموزشی تعاملی زنده قرآن 

اعضای تیم:

  • رادمهر کمالی
  •  فرپور لر کلانتری
  • معصومه دهقانی
  • علی ضروری
  •  

99/02/16