» » دهمین رویداد استارتاپی اسلامی ـ قرآنی طلوع برکت

شناسنامه رویداد:

عنوان: رویداد استارتاپی اسلامی – قرآنی «طلوع برکت»

زمان : 28، 29 آذر، 7 دی ماه 96

مکان: مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

مدت زمان: 3 روز

تعداد شرکت کنندگان: 80 نفر

تعداد تیم ها : 10 تیم

تعداد منتورها: 11 نفر

تعداد داوران: 6 نفر

تعداد سخنرانان: 5 نفر

جوایز سه تیم برتر:

 20 میلیون ریال اعتبار راه اندازی

 استقرار 6 ماهه در مرکز رشد


شرح رویداد:


روز اول

برنامه با قرائت قرآن کریم در محل سالن رویدادهای مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان  آغاز شد و پس از سرود ملی و پخش کلیپ رویدادهای طلوع برکت برگزار شده ، دکتر رحیم خاکی به عنوان دبیر ضمن تشکر از حامیان برگزاری رویداد تجارب ارزشمند خود در حوزه کارآفرین سازمانی در حوزه اسلامی – قرآنی بیان نمودند. در ادامه سعید عباسی به عنوان مدیرعامل شرکت رابین تجربیات خود را در حوزه برندینگ صنایع دستی اسلامی – ایرانی در اختیار شرکت کنندگان قرار داد. سپس دکتر پریسا رسولیان و مهدی باریده بعد از یخ شکنی و آماده سازی شرکت کنندگان برای ایده پردازی به افراد برای ارائه آسانسوری ایده هایشان کمک کردند. پس از ارائه و ثبت ایده ها طی یک کارگاه تجربی تیم سازی، تیم های کاری تشکیل شده و خود را برای رقابت نفس گیر دو روز آینده آماده نمودند.

روز دوم

روز دوم برنامه رأس ساعت 8 صبح به صرف صبحانه آغاز شد و پس از استقرار تیم ها و شروع کار گروهی ساعت 9 صبح کارگاه بوم مدل کسب و کار توسط دکتر حمید زادمهر ارائه شد. پس از آن دکتر عبدالرضا کردی رأس ساعت 10:30 کارگاه خلاقیت و ایده پردازی را با رنگ و بویی متفاوت آغاز کرد و پس از ارائه بسیار جذاب به جمع تیم ها پیوستند و ضمن تسهیل گری و ارائه راهنمایی های مفید به تیم ها روحیه می دادند. در این حین تیم ها مشغول کار گروهی بودند و مدل کسب و کار خود را طراحی می نمودند. رأس ساعت 14:00 دکتر امین قشونی طی کارگاه « اعتبار سنجی مدل کسب و کار» فرآیند ارزیابی و اعتبار سنجی مدل کسب و کار را آموزش دادند. تیم ها به ادامه فعالیت مشغول شدند و پس از نماز  ساعت 17:30 کارگاه « نحوه ارائه موثر به سرمایه گذار» توسط دکتر علیرضا هاشمی نکو برگزار شد. در ادامه تیم ها با شوق و علاقه یک ساعت بیش از زمان برنامه ریزی شده در محل برگزاری حضور داشتند و به فعالیت مشغول بودند . ساعت 20  تیم ها کار خود در روز دوم را به اتمام رساندند.

روز سوم

به علت زلزله ی روز 29 آذر 96 و تعطیلی شهر تهران روز سوم رویداد پنج شنبه 7 دی ماه برگزار شد. طبق برنامه ساعت 8 صبح به صرف صبحانه رویداد آغاز شد و تیم ها مشغول کار گروهی و آماده سازی ارائه ها شدند. در ساعت 9:30 کارگاه « گرافیک» توسط سعید عباسی بنی برگزار شد و با استقبال و رضایت شرکت کنندگان در کارگاه همراه بود در ادامه آقای عباسی به تیم های کاری برای آماده سازی ارائه ها راهنمایی ارائه دادند. پس از نماز و ناهار تیم ها به صورت جدی تر مشغول نهایی سازی ارائه ها و ارائه آزمایشی به منتورها شدند . در ساعت 15:30 فرآیند پیش ارائه آغاز شد و تا ساعت 17:20 کلیه تیم ها ارائه آزمایشی خود را انجام داده و با استفاده از راهنمایی منتورها نحوه ارائه خود را اصلاح نمودند و خود را برای اختتامیه آماده نمودند.

 در ادامه مراسم اختتامیه با 10 دقیقه تأخیر ساعت 18:10 آغاز شد و پس از قرآن ، سرود و کلیپ  تصویری خلاصه رویداد دکتر رحیم خاکی به عنوان دبیر رویداد ضمن تشکر از حامیان و دست اندرکاران برگزاری و شرکت کنندگان رویداد توضیحاتی در خصوص اهداف رویداد ارائه نمودند. در ادامه دکتر حمید صابر فرزام به بیان اهداف کلان سازمان قرآنی دانشگاهیان در حوزه کارآفرینی اسلامی – قرآنی پرداختند و با بیان توضیحاتی در خصوص استفاده از تجربیات  و فرهنگ کار و تلاش دوره شکوفایی تمدن اسلامی در صده های گذشته در عصر حاضر پرداختند. در ادامه 10 تیم کاری به ترتیب قرعه کشی انجام شده به ارائه دستاورد سه روزه تشریح برنامه کسب و کاری خود پرداختند. لازم به توضیح است در میانه ارائه ها دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به جمع رویداد اختتایمه پیوستند و در پایان ارائه ها به سخنرانی پرداختند.  سپس شرکت کنندگان برای جمع بندی نتایج داوری ضمن دریافت گواهی حضور، پذیرایی و  شبکه سازی از سالن خارج شدند. در ادامه تیم ها برای معرفی تیم های برتر به سالن دعوت شدند و پس از معرفی تیم های برتر و تقدیر از زحماتشان و همچنین تقدیر از تیم منتورینگ و داوران و عکس دسته جمعی به یادگار گرفته شد و برنامه رسمی پایان یافت. اما دوستان تا ساعتی پس از رویداد به بحث، تبادل نظر و شبکه سازی در محل برگزاری پرداختند

کارگاه های برگزار شده:


ردیفنام کارگاهاستاد زمان ارائه
1تیم سازی
مهدی باریده  دکتر پریسا رسولیان
28 آذر ساعت 17:30
2ایده پردازی و خلاقیت
دکتر عبدالرضا کردی
او29 آذر ساعت 10:30
3بوم مدل کسب و کار
حمید زادمهر
29 آذر ساعت 9:00
4اعتبار سنجی مدل کسب و کار
امین قشونی
29 آذر ساعت 14:00
5ارائه موثر به سرمایه گذار
 سیدعلیرضا هاشمی نکو
29 آذر ساعت 17:30
6گرافیک
سعید عباسی بنی
7 دی ساعت 9:30

96/10/29