» » یازدهمین کافه محفل (خلاقیت در ایده‌پردازی و کارآفرینی و انواع تکنیک‌های خلاقیت)

یازدهمین کافه محفل، عصر شنبه28 اردیبهشت‌ و در امتداد جلسات قبلی  با محوریت خلاقیت در ایده‌پردازی و کارآفرینیو انواع تکنیک‌های خلاقیت به همت مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی در غرفه ایکنابرگزار شد.

به گزارش ستادخبری بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، در این دورهمی لیلی نبی‌زادهکارشناس باشگاه کسب و کار بنیان دانشگاه شریف به ارائه راهکارهای خلاقیت و ایده‌پردازیپرداخت و در بخشی از این نشست گفت: می‌توان با نوشتن چند کلیدواژه و استفاده ازرنگ و تصویر ایده‌هایی را طراحی کرد.

وی همچنین با معرفی خود بهحاضران گفت: رشته تحصیلی‌ام علوم انسانی بوده و ‌در رشته مدیریت آموزشی درس خوانده‌ام،رشته فنی مهندسی نبوده‌ام اما در حوزه کسب و کارهای نوپا توانستیم در باشگاهدانشگاه کارهایی انجام دهیم.

در این جلسه موضوعات مختلفینظیر مفهوم خلاقیت، انواع تکنیک‌های آن از جمله تکنیک‌های بارش فکری، مایند مپ،استخوان ماهی و شش کلاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدرس این کافه محفل در ابتدا بهبیان نکاتی درباره خلاقیت و انواع تکنیک‌های آن پرداخت و بیان کرد: مایندمپ درعرصه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تکنیک استخوان ماهی تکنیک حل مسئلهاست و در این روش از تکنیک حل مسئله به ایده می‌رسیم.

این مدرس در ادامه به ارائهتکنیک شش کلاه تفکر پرداخت و گفت: این تکنیک که در حوزه خلاقیت است با چند رنگ ونماد شناخته می‌شود. رنگ سفید نماد خنثی و منفعل و بدون قضاوت بودن است؛ رنگ زردنماد مثبت اندیشی و خوش بینی است؛ رنگ قرمز نماد احساس و هیجان، رنگ مشکی نمادبدبینی، رنگ سبز نماد خلاقیت و رنگ آبی نماد قضاوت، ارزیابی و نمره دادن است.

وی در ادامه با اشاره به وجوهمثبت و منفی هرکدام از این نمادها بیان کرد: ابتدا رنگ سفید دارای اهمیت است و درآخر رنگ آبی قرار دارد. رنگ سفید شرح می‌دهد و در رنگ آبی تصمیم گرفته می‌شود ونهایتا می‌خواهد ارزیابی و قضاوت کند. این تکنیک، تکنیک گسترده‌ای است و برای حلمسئله و ایده‌پردازی به کار می‌رود و پر کاربرد است و بسیاری از کمپانی‌ها از آناستفاده کرده‌اند و نتیجه گرفتند. در مورد این تکنیک کتاب‌های زیادی هم نوشته شدهاست.

برای مشاهده عکس ها اینجا کلیک کنید

98/02/28