» » » کنفرانس بین المللی نقش کارآفرینی و دورکاری در ارتقاء کسب و کار و ایجاد شغل
کنفرانس بین المللی نقش کارآفرینی و دورکاری در ارتقاء کسب و کار و ایجاد شغل

زمان برگزاری:
24 الی 26 فروردین ماه 1398

آدرس دبیرخانه:
-

برگزارکنندگان :

سایت کنفرانس:
http://conf5.jo-life.com/

کنفرانس بین المللی نقش کارآفرینی و دورکاری در ارتقاء کسب و کار و ایجاد شغل در استانبول ترکیه برگزار می شود.
کنفرانس بین المللی نقش کارآفرینی و دورکاری در ارتقاء کسب و کار و ایجاد شغل با محورهای:
 • - نقش کارآفرینی و کار از راه دور در ایجاد شغل
 • - نقش مراکز رشد و شتاب دهنده ها در توسعه اقتصادی و ایجاد شغل
 • - نقش بانک داری و بخش بانک داری اسلامی در تامین مالی پروژه های آزمایشی
 • - رهبری زنان و نقش آن در توسعه اقتصادی
 • - نقش موسسات آموزش عالی در ترویج فرهنگ کارآفرینی و فعال سازی نقش کار از راه دور
 • - استانداردهای مالی و اداری و نقش آنها در سازماندهی کار از راه دور
 • - ابعاد قانونی کار از راه دور
 • - نقش فناوری در ترویج کسب و کار و ایجاد شغل
 • از 24 الی 26 فروردین ماه 1398 در استانبول ترکیه برگزار می شود.

رئیس کنفرانس:

 • پروفسور محمد ابراهیم مقداد

مدیراجرایی کنفرانس:

 • دکتر مأمون الایازرا مدیر کل گروه النباء برای مدیریت کنفرانس های بین المللی
تاریخ :‌ 21 فروردین 1398, 12:06 بازدید : 148