به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، دکتر سیدحمیدرضا طیبی، رئیس این نهاد طی حکمی رحیم خاکی را به عنوان رئیس شورای فناوری مرکز رشد واحد‌های فناور هنر‌های قرآنی جهاد دانشگاهی، به مدت دو سال منصوب کرد.

تاریخ :‌ 18 اسفند 1397, 16:42 بازدید : 122