مراکز توسعه کارآفرینی ترکیه بودجه دریافت می کنند

زمان برگزاری:
-

آدرس دبیرخانه:
-

برگزارکنندگان :
-

سایت کنفرانس:
-

شوراع تحقیقات فناوری و علمی ترکیه اولین گام را برای اجرایی کردن یک طرح جدید به منظور تامین بودجه کارآفرینان و استارت آپ های فناوری برداشته است. این شورا 100 میلیون لیر به این بخش تخصیص خواهد داد. هدف از این اقدام پشتیبانی از کارآفرینی فناوری و استارت آپ ها است.
انتظار می رود بودجه اختصاص داده شده به این طرح به 862 میلیون لیر برسدکه 112 میلیون لیر آن از حوزه های توسعه فناوری، دفاتر انتقال فناوری و مراکز زیرساخت تحقیقاتی و 750 میلیون لیر از طریق سرمایه گزاران داخلی و خارجی تامین خواهد شد.
بین این پروژه و وزارت خزانه داری و امور مالی ترکیه قراردادی منعقد شده تا اطمینان حاصل شود که این برنامه به طور پایدار در اکوسیستم سرمایه خطرپذیر ترکیه پیش خواهد رفت. رینا اونور، شریک و بنیانگذار 500 استانبول، می گویید: «این یک توسعه مثبت برای اکوسیستم کارآفرینی است. تکنوپارک همراه با صندوق های سرمایه خطرپذیر جهانی میزان قابل توجهی اطلاعات و دانش جمع آوری خواهد کرد. آن ها می توانند تجربه زیادی درباره موضوعات مختلف به دست آورند برای مثال اینکه چگونه استارت آپ های فناوری را انتخاب و پشتیبانی کنند. رشد این اکوسیستم در صورتی تسریع پیدا می کند که گام اول با پشتیبانی از سوی وزارتخانه همراه باشد.»
این صندوق سرمایه گذار می تواند از تمام استارت آپ ها در مراحل اولیه در کشور ترکیه پشتیبانی کند.  امروزه گوزر، مدیرعامل پی یو ترکی، با اشاره به اینکه از زمان ورودش به بازار ترکیه بسیاری از بازیکنان و راهکارها در فضاهای پرداخت بازار عرضه شده اند، می گوید: «به عنوان یک شرکت ارائه دهنده شیوه های پرداخت به ترکیه، خیلی هیجان انگیز است که شاهد توسعه سریع این اکوسیستم هستیم.»
«با توجه به حجم بازار و رشد بخش در طولا 7 سال اخیر، هنوز فضای زیادی برای رشد و بازیکنان دیگر در اکوسیستم ترکیه وجود دارد. ما با پویایی های زیادی در دنیای مالی این کشور در طول چند سال اخیر موجه شده ایم. مانند بسیاری از مکان های دیگر دنیا، افزایش نیاز های مالی و پرداخت در ترکیه دارد به تنوع در خدمات ارائه شده منجر می شود. اما ما به یک تغییر در خصوص موضوع فناوری مالی نیاز داریم. باید فرصت های بیشتری لبه توسعه دهندگان ارائه شود. برای تقویت اکوسیستم، شرکت های خدمات پرداخت و بانک ها باید کاربردها و شیوه های خود را در اختیار توسعه دهندگان قرار دهند. بنابر این افراد و موسسات جدید می توانند به راهکارهای مالی جدید دست یابند و به رسیدن به هدف یک جامعه بدون پول نقد کمک کنند.»
تاریخ :‌ 18 آذر 1397, 12:29 بازدید : 29