نبات

نبات یک اپلیکیشن است که فرصت ارتباط مزرعه داران با مردم، دانش آموزان ، دانشجویان، گردشگران و توریستها را فراهم میکند.

نبات یک اپلیکیشن است که فرصت ارتباط مزرعه داران با مردم، دانش آموزان ، دانشجویان، گردشگران و توریستها را فراهم میکند.

بدین صورت که مزرعه دارانی که تمایل به ورود افراد فوق به مزرعه شان و تعامل با آنها را دارند اعلام آمادگی میکنند و افراد با ورود به مزرعه و روستا و زمین های کشاورزی و...

در کنار استفاده و گردش در طبیعت بصورت تفریحی به چیدن محصولات درختی ، صیفی جات ، دوشیدن گاو ، پختن نان ، چارپا سواری و... میپردازند.

و در آخر میتوانند در مدت تفریحشان در خانه های محلی اسکان یابند و از غذاهای محلی استفاده و محصولات سالم و ارگانیک را از مزرعه داران و کشاورزان تهیه نمایند.

نبات لذتی فراتر از دیدن را به گردشگر میدهد ، (لمس زندگی روستایی با لذت)

نبات به بالا رفتن درآمد روستاییان کمک کرده و همچنین میزان مهاجرت آنها به شهرها را پایین می آورد.

بازدید خلاق از روستاها به پایداری سنتها و فرهنگ ایرانی کمک میکند.

نبات به معنی گیاه می باشد.


 

97/08/29