» ثبت نام
نام شرکت:*

وضعیت شرکت
تاسیس شده *
در حال تاسیس*
تاريخ ثبت/ محل ثبت در صورت دارا بودن :

شماره ثبت در صورت دارا بودن :

نام مدیر عامل:*

تلفن ثابت:*

تلفن همراه:*

پست الکترونیک:*

آدرس شرکت :*

عنوان ايده یا محصول:*

شرح مختصر ايده یا محصول(شامل تعريف،اهداف و کاربردها):*

کداميک از مراحل ذيل را تاکنون طي نموده ايد؟:*


تعريف ايده
تدوين دانش فني
طراحي محصول
تدوين طرح کسب و کار
توليد نيمه صنعتي (pilot)
فعاليت شما در مرکز رشد شامل چه مواردي است؟:*


پژوهش و کسب دانش فنی
طراحی محصول نمونه
توليـد محصول نمونه
بـازاريـابی
توليـد و فروش محصول
جذب مشارکت سرمايه گذاران
حمايت هاي مورد نياز:*


خدمات استقرار و فضای کاری
خدمات مشاوره
خدمات آموزشی
اطلاع‌رسانی
توضیحات - اختیاری:
[recaptcha] {recaptcha} [/recaptcha]
[sec_code]
{code}

[/sec_code]