مرکز رشد و شکوفایی فناوری‏ ها و هنر قرآنی مفتخر است که بتواند به فعالان قرآنی و فرهنگی خدماتی را برای شکل ‏گیری ایده‏ های نو و تاسیس و رشد شرکت‏ها و کسب وکارهایشان ارائه دهد. از آنجا که این مرکز رشد، مرکز رشدی تخصصی است دارای شرایط پذیرش مشخص و حوزه‏ های فعالیت تعریف شده می‏ باشد.

دو شیوه‏ ی تقاضا برای حضور در مرکز رشد وجود دارد.

  1- فرد فناور/هنرمند و یا گروه فناور/هنری: چنانچه ایده‏ی قرآنی – فرهنگی توسط یک فرد یا گروهی از افراد پیگیری می شود اما برای آن هنوز، شرکتی به ثبت نرسیده یا در حال تاسیس نیست. در این حالت، متقاضی می تواند در صورت پذیرش از برخی خدمات مرکز در دوره ای با عنوان دوره پیش رشد استفاده کند.  
  2- شرکت تاسیس شده / در حال تاسیس: چنانچه ایده‏ی قرآنی – فرهنگی در قالب یک شرکت تاسیس شده یا در حال تاسیس پیگیری می شود اما هنوز شرکت مذکور، شرکتی خرد یا کوچک است و کمتر از 3 سال عمر داشته باشد. در این حالت، متقاضی می‏تواند از اکثر خدمات مرکز در دوره‏ای با نوان دوره‏ی رشد استفاده کند.  

مخاطبین مرکز رشد:

تمامی افراد حقیقی یا حقوقی می توانند از کارگاه هاي آموزشی یا مطالب علمی به وجود آمده در مرکز استفاده نمایند اما برخی حمایتها مخصوص واحدهاي مستقر در مرکز می باشد و جهت استقرار در مرکز فقط موسسات یا افراد بومی استان یا استانهاي هم جوار پذیرفته می شوند. بطور عمده مخاطبان مرکز رشد می‌توانند شامل تمام افرادی باشد که در حوزه قرآنی و فرهنگی دارای موسسه یا کسب‏وکار در حال تاسیس و رشد هستند.

فرآیند ورود و پذیرش در مرکز:

به شکل کلی، فرآیند ورود و پذیرش در مرکز به شکل زیر است:

کلیه حقوق برای مرکز رشد سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور محفوظ بوده و بازنشر مطالب منتشر شده تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.