» مشاوره و مربیگری

مشاوره و مربیگری

مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی در راستاي انجام وظايف خود در جهت توسعه كسب و كار واحدهاي فناور موارد زیر را به گونه‌اي مناسب مديريت می نمايد:
خدمات مشاوره کلینیک کسب و کارهای نوپا با تمرکز بر بازار جهان اسلام برای شرکتها و هسته های عضو مجموعه (بصورت رایگان) و خارج از مجموعه از طریق  برگزاری جلسات مشاوره حسب نیاز برگزار می گردد که برخی از این مشاوره ها عبارتند از: مشاوره های مدیریتی, مالی و بازرگانی, خدمات حسابداری و حقوقی . همچنین با توجه به تنوع در مشاوره ها و مسائل مختلف کسب و کار و نیازهای افراد و شرکت ها، هر نوع مشاوره‌ای که مورد نیاز افراد فوق الذکر باشد، می‌تواند به اطلاع مرکز رسانده شود و مرکز پس از بررسی و درصورت داشتن شرایط مورد نظر، امکان استفاده از آن مشاوره خاص را مهیا می نماید.

با توجه به اهداف مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی مبنی بر استفاده ازافراد، شرکت ها و موسسات توانمند در زمینه خدمات مشاوره تخصصی، هر شرکت  و یا شخصی که توان و تجربه همکاری در یکی از حوزه های مرتبط مشاوره تخصصی در زمینه تجارت و کسب و کار را دارد می تواند رزومه خود را به آدرس info@quranati.ir ارسال نماید. از واجدین شرایط جهت بررسی های بیشتر و تکمیل مدارک و آماده سازی زمینه همکاری دعوت به عمل خواهد آمد