بررسی جایگاه تلاوت قرآن در تمدن‌سازی و جذب غیرمسلمانان

در ادامه سلسله‌نشست‌های کافه محفل در نشستی جایگاه و میزان اثرگذاری تلاوت و اصوات در تمدن‌‎سازی و جذب غیرمسلمانان مورد بررسی قرار گرفت.             

رویکرد جدید کافه محفل به صورت هم­نشینی با متخصصین
رویکرد جدید کافه محفل به صورت هم­نشینی با متخصصین 
عنوان : نخستین باهم‌نشینی صاحب‌نظران پیرامون رونق کسب و ‌کارهابا رویکرد اسلامی  موضوع  ویژه تاسیس حسینیه کودک 
تاریخ برگزاری: 9 /9/ 1401
مدرس: - 
مکان: سالن کنفرانس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
سی و سومین دوره کافه محفل (تیم و تیم سازی در استارت آپ ها)
تاریخ برگزاری: 99/7/5
مدرس: مهندس تورج منتظری
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
سی و دومین دوره کافه محفل (توسعه فردی)
تاریخ برگزاری: 99/6/29
مدرس: مهندس محسن رضوانیان
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
سی و یکمین دوره کافه محفل (سرویس دهی محصولات 2)
تاریخ برگزاری: 99/5/11
مدرس: مهندس محسن رضوانیان
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
سی امین دوره کافه محفل (سرویس دهی محصولات)
تاریخ برگزاری: 99/5/4
مدرس: مهندس محسن رضوانیان
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و نهمین دوره کافه محفل (خلاقیت و نوآوری 2)
تاریخ برگزاری: 99/4/28
مدرس: مهندس منتظری شاه توری
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و هشتمین کافه محفل (خلاقیت و نوآوری)
تاریخ برگزاری: 99/4/21
مدرس: مهندس منتظری شاه توری
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و هفتمین کافه محفل (مدیریت تیمی 2)
تاریخ برگزاری: 99/4/14
مدرس: دکتر رضا اصغریان
م
کان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و ششمین کافه محفل (مدیریت تیمی 1)
تاریخ برگزاری: 99/4/7
مدرس: دکتر رضا اصغریان
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و پنجمین کافه محفل (آشنایی با تکنیک هدف گذاری شخصی)
تاریخ برگزاری: 99/3/24
مدرس: دکتر رضا اصغریان
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و چهارمین کافه محفل (قوانین مالکیت فردی)
تاریخ برگزاری: 98/10/28
مدرس: عطیه قائمی
مکان: استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان