فیلم برگزاری رویداد استارتاپی اسلامی -قرآنی طلوع برکت. 1 لغایت 3 خرداد ماه 1398. بخش دانشگاهی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
فیلم شماره 2 برگزاری رویداد استارتاپی اسلامی -قرآنی طلوع برکت. 1 لغایت 3 خرداد ماه 1398. بخش دانشگاهی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
"گزارش تصویری برگزاری رویداد طلوع برکت 1-3 خرداد ماه 1398- نمایشگاه قرآن"
فیلم برگزاری یازدهمین کافه محفل، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. مصلی امام خمینی (ره)، 28 اردیبهشت ماه 1398
گزارش تصویری از یازدهمین دوره کافه محفل 28-اردیبهشت ماه-1398 نمایشگاه قرآن
فیلم برگزاری اختتامیه هکاتون فین تک اسلامی. جمعه 27-2-98 مصلی امام خمینی (ره)- نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
گزارش تصویری برگزاری هکاتون فین تک اسلامی 25-27 اردیبهشت ماه 1398- نمایشگاه قرآن
فیلم برگزاری هکاتون فین تک اسلامی. چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 -2-98 مصلی امام خمینی (ره)- نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
دهمین «کافه‌محفل»
فیلم برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با فنون راه‌اندازی کسب و کارهای نوپای اسلامی»- 2 لغایت 4 اردیبهشت ماه 1398
گزارش تصویری کارگاه آموزشی «آشنایی با فنون راه‌اندازی کسب و کارهای نوپای اسلامی»
24 فروردین 98 برگزاری نهمین دورهمی کافه محفل