هشتمین کافه محفل (بوم کسب و کار استروالدر)
تاریخ برگزاری: 97/12/11
مدرس: محمد ابراهیم دهدشتی
مکان: کافه‌ قرار واقع در حوالی میدان بهارستان
هفتمین کافه محفل (خلق ارزش پیشنهادی و طراحی کسب و کار)
تاریخ برگزاری: 97/11/27
مدرس: محمدابراهیم دهدشتی
مکان: استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
ششمین کافه محفل (اعتبار سنجی در کسب و کار های نوپای قرآنی)

تاریخ برگزاری: 97/11/6
مدرس: محمدابراهیم دهدشتی
مکان: کافه واقع در حوالی میدان بهارستان
پنجمین کافه محفل (خلاقیت و ایده پردازی)
زمان برگزاری: 97/10/22
مدرس: محمدابراهیم دهدشتی
مکان: کافه قرار واقع در حوالی میدان بهارستان
چهارمین کافه محفل (مفهوم کسب‌وکار اجتماعی در اقتصاد اسلامی)

زمان برگزاری: 97/10/8
مدرس: هادی اسدی
مکان: کافه قرار در حوالی میدان بهارستان
سومین کافه محفل (بررسی ایده های نو برای کسب و کارهای قرانی)
زمان برگزاری: 97/9/24
مدرس: دکتر مرتضی تسخیری
مکان: کافه پدرخوانده 
دومین کافه محفل
زمان برگزاری : 97/9/11
مکان: کافه فردوس
اولین کافه محفل
تاریخ برگزاری : 97/8/26
مکان : کافه فردوس