» » صفحه 2
معرفی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنر قرآنی در برنامه «نگاه نو» از رادیو قرآن
اولین هم‌نشینی واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنرهای قرآنی، با عنوان «هم‌مرکزی» برگزار شد.
به همت مرکز رشد واحدهای فناور و هنر قرآنی و با مشارکت ستفا، برند تمامی واحدهای مستقر در مرکز بدون پرداخت هزینه ثبت می‌گردد.
معرفی کسب و کار تیم "آرابسک" از واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنر قرآنی
ترسیم آیین‌نامه حمایت از واحدهای مستقر در مرکز رشد در قالب 15 گام
معرفی کسب و کار تیم "صراط‌ النجاه" از واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنر قرآنی
گفت‌وگو با کامیار محبوبیان، معاون مرکز رشد واحدهای فناور و هنر قرآنی
معرفی کسب و کار "تیم مکتبه" از واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور و هنر قرآنی
رویداد نسل سلیمانی ها
رویداد ایده ماه
رونمایی از «بوم ایده‌پردازی» / فرصت‌هایی که ایده‌های مذهبی و فرهنگی برای درآمدزایی دارند
کارگاه «بوم ایده‌پردازی» برگزار می‌شود.