» فضای کار

فضای کار

 

مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی با هدف کاهش ریسک راه اندازی کسب و کارهای اسلامی – قرآنی و همچنین ایجاد زمینه همکاری و تعامل هسته ها و شرکت های فعال در این حوزه، در یکی از بهترین نقاط شهر تهران در جوار مراکز علمی و اقتصادی ، فضای کاری مناسبی را در اختیار هسته ها و شرکت های پذیرفته شده قرار می دهد .

انواع فضای کاری :

  • فضای کاری اشتراکی به منظور استقرار واحدهای فناور در دوره پیش رشد
  • فضای کاری مستقل به منظور استقرار واحدهای فناور در دوره رشد