صفحه اصلي
دکتر فرزاد امیر
نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد امیر
مقطع تحصیلی: 
دکتری مدیریت اجرایی از دانشگاه مونتسکیوفرانسه
سوابق تدريس
تدریس در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
دروس تدريس شده:

مذاکرات و قراردادهای تجاری

حقوق تجارت

زنجیره تامین

تجارت بین الملل


سوابق اجرايي 
سردبیرنشریه دیدگاه آموزش
مشاور خانه سخت افزار
مدیرعامل شرکت تانا

سوابق تجربي 
پژوهش اقتصاد سنجی تولید میخ های تیپو در ایران  

سوابق علمي 

   الف ـ پژوهشي

عامل اجرایی روش های تنظیم قراردادها بر پایه الزامات سازمان تامین اجتماعی

عامل اجرایی فن بیان و الگوهای بهینه آن در فرهنگ سازمانی شرکت خانه سخت افزار

عامل اجرایی پژوش تطابق دهی روش ارزیابی استاندارد عملکرد کارکنان فروش با اهداف


   ب ـ تأليف كتاب

چالش های محاوره و بیان صحیح در مدیریت 

مدیریت و کسب و کار

آموزش و پرورش و جهان در حال توسعه

بهتر برنامه ریزی کنیم


بازگشت