صفحه اصلي
علی شهابی

نام و نام خانوادگی:  علی شهابی
مقطع تحصیلی:  
دکتری مهندسی صنایع ، گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم


سابقه تألیف و ترجمه کتاب

1 علی شهابی، تألیف کتاب اقتصاد مهندسی"، انتشارات پوران پژوهش، نوبت چاپ دوم زمستان 1395

2 ساناز دست غیبی، علی شهابی، "تألیف کتاب کنترل کیفیت آماری"، انتشارات علوی فرهیخته، چاپ اول، بهار

1391 ، چاپ دوم، پاییز 1392 ، چاپ سوم و ویرایش دوم، پاییز 1393

3 علی شهابی، محمود شهابی. "ترجمه کتاب کسب وکار سبز (Green Business )"، شرکت چاپ و نشر بازرگانی،تابستان 1391 (اولین کتاب در زمینۀ کارآفرینی سبز در ایران از انتشارات کارآفرینی آمریکا)

4 مجموعه کتب کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع( 3 کتاب)، انتشارات پردازش، نوبت چاپ بهار 1396

5 دکتر منصور مؤمنی، علی شهابی. "حل تمرین کتاب مباحث نوینِ تحقیق در عملیات"، دانشگاه تهران، 1390

6 کتب در حال ویرایش و بازبینی برای چاپ: 1 . کتاب شش سیگما برای پایداری 2 . کتاب پایداری در فرایند های

صنعتی 3 . کتاب آموزش کاربردی آمار با نرم افزار Minitab ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، زمستان 1397


سابقه همکاری با کنفرانس ها، داوری و نگارش مقالات علمی

1 مسئول برگزاری و رئیس کمیتههای علمی و اجرایی، "اولین و دومین استارتاپویکند شبکههای ارتباطی و حمل و نقل"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری؛ 19 الی 21 اردیبهشت و 18 الی 20 مهر ماه 1397

2 مسئول برگزاری و رئیس کمیته های علمی و اجرایی، "مرحلۀ اول، دوم و سوم مسابقۀ ملی طراحی کوتاه مدت المانها و نمادهای حمل و نقلی"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)؛ 20 اردیبهشت، 12 تیر و 18 شهریور ماه 1397

3 مسئول برگزاری و رئیس شورای سیاستگذاری، "مسابقه ملی ایده شو و ورکشاپ اسکیس طراحی المان و لنداسکیپ ورودی دانشگاه یادگار"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری؛ 11 تیر ماه 1397

4 مسئول برگزاری و رئیس کمیته های علمی و اجرایی، "اولین استارتاپویکند بافت فرسوده"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری؛ شهریور ماه 1397

5 مسئول برگزاری، عضو شورای سیاست گذاری و رئیس کمیته های علمی و اجرایی، "اولین کنفرانس ملی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری؛ بهمن ماه 1397

6 مسئول برگزاری، عضو شورای سیاست گذاری و رئیس کمیته های علمی و اجرایی، "اولین کنفرانس ملی گیمیفیکیشن در شبکه های ارتباطی و حمل و نقل"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری؛ آذر ماه 1397

7 مسئول برگزاری، عضو شورای سیاست گذاری و کمیته های علمی و اجرایی، "اولین کنفرانس ملی خدمات امدادی خودرو"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری؛ دی ماه 1397

8 مسئول برگزاری، رئیس شورای سیاست گذاری و رئیس کمیته های علمی و اجرایی، "اولین مسابقه ملی چالش نوآورانه در صنعت حمل و نقل"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری؛ آذر ماه 1397

9 مسئول برگزاری، عضو شورای سیاست گذاری و رئیس کمیته های علمی و اجرایی، "اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، اجرایی و پژوهشی در زمینۀ کارآفرینی و کسب و کارهای نوظهور"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری؛ آذر ماه 1397

10 مسئول برگزاری، عضو شورای سیاست گذاری و رئیس کمیته های علمی و اجرایی، "اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینۀ شبکه های ارتباطی و حمل و نقل"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری؛ اسفند ماه 1397

11 عضو شورای سیاست گذاری و کمیته های علمی و اجرایی، "اولین نمایشگاه ایران، دستاوردهای 40 سالۀ انقلاب اسلامی ایران"، مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری دانشگاه امام حسین (ع)؛ پاییز و زمستان 1397

12 عضو کمیته علمی و استاد مشاور، "رویداد استارتاپی اسلامی-قرآنی طلوع برکت"، جهاد دانشگاهی؛ خرداد ماه 1397

13 عضو کمیتۀ علمی و عضو شورای سیاست گذاری، "دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک"، انجمن مدیریت راهبردی ایران و دانشگاه ورشو لهستان؛ 28 و 29 آبان ماه 1397

14 عضو کمیتۀ علمی آموزش عالی، "اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاست گذاری عمومی"، دانشگاه صنعتی شریف؛

13 و 14 دی ماه 13

15 عضو کمیتۀ علمی و شورای سیاست گذاری، "یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک"، انجمن مدیریت راهبردی ایران و دانشگاه ورشو لهستان؛ 15 و 16 اسفند ماه 1396

16 عضو کمیتۀ علمی و سخنران، "سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران  زیرساختها، خدمات و توسعه پایدار شهری"، دانشگاه تهران؛ 25 و 26 دی ماه 1396

17 دبیر علمی و عضو شورای سیاست گذاری، "اولین کنفرانس ملی مدیریت انقلابی جهادی"، اندیشکدۀ مدیران انقلابی جهادی دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ مرداد ماه 1397

18 عضو کمیتههای علمی و اجرایی، "چهارمین مسابقه ملی برنامه نویسی کامپیوتر ACM "، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری؛ اسفند ماه 1397

19 دبیر علمی اولین کنفرانس ملی اقتصاد پسا تحریم  چالش ها و فرصت های پیش روی بنگاه ها "ویژه مدیران ارشد بخش خصوصیبه همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز؛ مهر ماه 1394

20 علی شهابی، معصومه پیریایی.تفکر استراتژیک و الگوهای پیاده سازی تفکر استراتژیک"، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران؛ 15 و 16 اسفند ماه 1396

21 بهاره همتجو، علی شهابی. "نقش کارآفرین به عنوان استراتژیست"، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران؛ 15 و 16 اسفند ماه 1396

22 فربد زاهدی، علی شهابی. "رویکردهای نوین در زمینه کاربرد شبیه سازی و بازی نمایی برای مقاصد آموزشی"، ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1395

23 ریحانه بشارت، علی شهابی. "ارزیابی عملکرد بانک اقتصاد نوین با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و تاپسیس"، ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1395

24 فاطمه خدابین، علی شهابی. "عارضه یابی با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: کارخانه میثاق)"،ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1395

25 علی شهابی، یوسف ربانی. "بازاریابی صنعتی پایدار بر اساس اصول توسعه پایدار"، کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، مرداد ماه 1394

26 سجاد رمضانی، علی شهابی. "بررسی نقش بازاریابی و خدمات مالی مرتبط با بازاریابی بانک ها و شرکت های بیمه در وفاداری مشتریان"، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، هتل المپیک تهران، بهمن ماه 1394

27 فرمیسک رحیمی، علی شهابی. "رتبه بندی شاخص های بهره وری و ارزیابی دانشگاه ها بر اساس روش TOPSIS ،" پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار، شیراز، بهمن ماه 1394

28 علی شهابی، صدرا سعادتی. "عملکرد نوآورانه در سازمان با بررسی تأثیرات مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی"، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری، مشهد، دی ماه 1394

29 رضا هادی زاده، علی شهابی. "بهبود روند پیش بینی ناپایداری های موجود در فرآیندهای هیدرولوژیکی با استفاده از ترکیب مدل GARCH و تبدیل موجک"، دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی، یزد، مرداد ماه 139

30 سمیه شفقی زاده، علی شهابی. "مکان یابی چندهدفه تسهیلات با روش تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و الگوریتم ژنتیک در شرایط عدم قطعیت"، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، خرداد ماه 1394

31 علی شهابی، محمد رضاییقلعه، صدیق رئیسی. "مدلسازی مساله برنامهریزی حمل و نقل کالا و تخصیص پهلوگیر ها به کشتی ها در حالت پیوسته و پویا، مطالعه موردی: بندر شهید رجایی"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، اسفند ماه 1393

32 عباس ترابیان، علی شهابی، صدیق رئیسی."افزایش بهره وری فرآیند تولید به کمک شبیه سازی کامپیوتری، مطالعه موردی، شرکت نواندیشان"، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند ماه 1393

33 علی شهابی، محسن زارعی، سمیه شفقیزاده. "انتخاب بهترین سناریو تخصیص پهلوگیرها به کشتی های کانتینری، مطالعه موردی: بندر شهید رجایی"، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند ماه 1393

34 عباس ترابیان، علی شهابی، صدیق رئیسی."مروری بر مفاهیم آنالیز بقا"، کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند 1393

35 سمیه شفقی زاده، آرزو گازری، علی شهابی. "ارایه مدل فازی برای مکان یابی تسهیلات با استفاده از تحلیل پوششی داده ها"، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند ماه 1393

36 علی شهابی، عباس ترابیان، محسن زارعی."بررسی عوامل کلیدی موفقیتِ سیستمِ مدیریتِ ارتباط با مشتری در زنجیرۀ تأمین )مطالعه موردی در صنایع لبنی("، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند 1393

37 محسن زارعی، سمیه شفقی زاده، علی شهابی. "بهینه سازی دقیق و فراابتکاری مساله زمانبندی دو هدفه ماشین های موازی با در نظر گرفتن زمان آماده سازی وابسته به توالی"، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند ماه 1393

38 مهدی همپائیان، سمیه شفقی زاده، عباس ترابیان، علی شهابی. "ارزیابی مدل کمی در یک واحد صنعتی نمونه در رابطه با زنجیره تامین و بررسی پویایی مدل "، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند ماه 1393

39 آرزو گازری، سمیه شفقی زاده، علی شهابی."زمانبندی جریان کارگاهی مرتب با امکان نپذیرفتن کار و محدودیت زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند ماه 1393

40 عباس ترابیان، علی شهابی، سمیه شفقیزاده. طراحی یک نمودار کنترل برای داده های غیرنرمال با استفاده از روش بوت استرپ و توزیع بر نوع 12 "، نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، اسفند ماه 1393

41 محسن زارعی، سمیه شفقی زاده، علی شهابی. "تحلیل کیفی شرکت های حمل و نقل با بکارگیری روش الکتر فازی مطالعه موردی: شرکت های هواپیمایی ترکیه("، نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، اسفند ماه 1393

42 سمیه شفقی زاده، محسن زارعی، علی شهابی. "تلفیق مدل تحلیل پوششی دادههای فازی و درخت تصمیم در ارزیابی عملکرد شعب بیمه "، نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، اسفند ماه 1393

43 علی شهابی، یوسف ربانی. "توسعه متدولوژی مطالعات امکانسنجی صنعتی بر اساس اصول توسعه پایدار-رویکرد یکپارچه"، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، ISSN: 2228-799X ،صفحه 117 - 146 ، خرداد ماه 1392

44 علی شهابی، یوسف ربانی، طیبه عباسنژاد. "ارتباطات و مذاکره کلید طلایی پایداری متدولوژی مطالعات امکان سنجی صنعتی"، دومین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار، بهمن ماه 1392

45) علی شهابی، سجاد امامی پور. ارزیابی مدل مدیریت کیفیت جامع ) TQM ( به کمک AHP فازی )مطالعه موردی: بانک کارآفرین(؛ تهران، ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، اردیبهشت ماه 1392

46 علی شهابی، "ارائه یک مدل ریاضی پیشنهادی جهت بررسی تعداد عناصر استثنا با در نظر گرفتن اپراتور در سیستم تولید سلولی"؛ تهران، ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، اردیبهشت 1392

47 آرش فیروزی، علی شهابی، مهدی زارعی. "بررسی خطرات بهداشتی تلفن همراه و ارائه راهکارهایی برای استفادۀ ایمن تر از آن"؛ کنگره موبایل ایران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، بهمن ماه 1391

48 علی شهابی، محمد رضا فیلی زاده، "انتخاب بهترین محصول برای کاشت در کشاورزی با استفاده از رویکرد ترکیبی

AHP-PROMETHEE (مطالعه موردی: منطقه دابودشت آمل)"؛ نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بهمن ماه 1391

49) Sadigh Raissi, Sara Sharahi, Ali Shahabi. “A Novel Multi-Objective Double Sampling Plan for Two Stages Process”, This paper is ready but not submitted yet.

50) Ali Shahabi, Yousef Rabbani. “Developing the industrial methodological feasibility study based on the sustainable development's principals”, This paper is ready but not submitted yet.

51) Reza Hadizadeh, AmirAbbas Shojaie, and Ali Shahabi. “Strategies for energy pricing to modify energy consumption using reward process functions”, Energy and Policy Research Journal,. ISSN: 2381-5639, Volume 4, 2017 - Issue 1

52) Masoud Shakibayifar, Erfan Hassannayebi, Hamid Mirzahossein and Ali Shahabi. “An integrated train scheduling and infrastructure development model in railway networks”, Scientia Iranica Journal, Transaction E, Sharif University of Technology. ISSN: 1026-3098, IF: 1.025

53) Somayeh shafaghizadeh, Ali Shahabi. “Locating the multi–objective facilities combined with data envelopment analysis and genetic algorithm in terms of uncertainty”, International Journal of Economic Perspectives. IJEP, ISSN: 1307-1637, Volume 11, Issue 3, IF: 0.282

54) Reza Hadizadeh, Ali Shahabi. “Monitoring Simple Linear Profile in the Presence of GARCH Effect”, 12th International Conference on Industrial Engineering, Kharazmi University. (ICIE 2016)

55) Hossein KhazaeiAli Shahabi, et al. “The relationship between exposure to the brand purchase intentions of luxury cars (With emphasis on the application of nano biotechnology)”, European Journal of Experimental Biology, ISSN: 2248-9215, IF: 0.45

56) Alireza Naghdian, Ali Shahabi. “Systematic Observation about Consumer behavior on the Basis of Strategic Marketing Plans”, European journal of scientific research, ISSN: 1450-202X; IF: 0.736

57) Ali Shahabi, Saeed Hosseinpour, Soheila Zolfaghari. “An investigation into Accounting Practices of Small and Medium Enterprises of Tehran Province in Iran”, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, ISSN: 1607-7393; IF: 0.146

58) Ali Shahabi, Mahmood Shahabi. “E-banking and effective factors in applying its services in Iran”, International Conference on Management and Industrial Engineering. 10 March 2015

59) Milad Aghagholizadeh, Masoud Hashemi, Ali Shahabi. “Optimized Selection of stock portfolio by using the fuzzy artificial neural networks web model, ARIMA & Markowitz model in Tehran Stock Exchange”, European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol 4, No 1(s) (2015): Special Issue on New Dimensions in Economics, Accounting and Management, ISSN 1805-3602 

60) Somayeh Shafaghizadeh and Ali Shahabi. “Locating the Multi–Objective Facilities Combined with Data Envelopment Analysis and Genetic Algorithm”, Journal of Economic & Management Perspectives (JEMP), ISSN: 2523-5338, Volume 11, Issue 3, September 2017


سوابق تدریس

-کارآفرینی  //  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)

- سیستم های خرید، انبارداری و توزیع  //  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)
- کنترل کیفیت آماری //  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)
- کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت //  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان //  دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)
- پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات2) // دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)
اصول شبیه سازی // دانشگاه سراسری گرمسار
- اصول بازاریابی  // دانشگاه سراسری گرمسار
- کنترل کیفیت آماری // دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
- اقتصاد مهندسی  // دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
-اصول بازاریابی // دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
- اصول مدیریت و تئوری سازمان  // دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
- اقتصاد مهندسی // دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
- ارزیابی کار و زمان // دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع // دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
- اصول مدیریت و تئوری سازمان // دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
- اصول بازاریابی // دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
- کارسنجی و روش سنجی  // دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
-آمار و کاربرد آن در مدیریت // دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
- سیاست پولی مالی  // دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
-بازاریابی و مدیریت بازار // دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
- ارزیابی کار و زمان  // دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
-بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان // دانشگاه غیر انتفاعی فن و دانش ساوه
- برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها // دانشگاه غیر انتفاعی فن و دانش ساوه
پروژه ایمنی صنعتی و محیط کار // دانشگاه غیر انتفاعی انرژی

- سیستمهای پایش ایمنی  // دانشگاه غیر انتفاعی انرژی

-بازارشناسی // دانشگاه جامع علمی و کاربردی تهران
- دورۀ حرفه ای بازاریابی و فروش  // مجتمع صنعتی ماموت MAMMUT
-دورۀ حرفه ای بازاریابی //   سازمان بسیج سازندگی
- بازاریابی // دانشگاه جامع علمی و کاربردی تهران

افتخارات

- پژوهشگر برتر سطح ملی، دفتر معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ سال 95

- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع؛ سال 93

- منتخب مردم در چهارمین دورۀ انتخابات شورایاری های شهر تهران. منطقه 22 ، محله گلستان؛ سال 93

- عضو منتخب با کسب بیشترین تعداد آرا در اولین دورۀ انتخابات اتاق فکر خانۀ مدیران سازمان مدیریت صنعتی

- برگزیدۀ دومین دورۀ جشنواره چالش نوآورانه، سازمان نظام صنفی رایانهای و انجمن تشکلهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای عرب. و مقام سوم هشتمین دوره استارتاپ ویکند استان تهران.

- رتبه دوم دکتری در بین دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سال 93

- رتبه دوم قبولی در کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، سال 92


سابقه فراگیری دانش در مراکز علمی


Upper-Intermediate Certificate  // دانشگاه کمبریج انگلستان و موسسه سفیر گفتمان

2 مدیریت حرفه ای کسب وکار PBA // موسسه آموزشی ITEC دبی و مجتمع فنی تهران

3 نرم افزار تخصصی کنترل پروژه MSP  // مجتمع فنی تهران (مهندس علیخانی )

4 مدیریت عمومی //  مجتمع فنی تهران ( دکتر ابراهیم نژاد)

5 دورۀ جامع بازاریابی و عملیات فروش // مجتمع فنی تهران ( مهندس نیکزاد و مهندس علی شریعت )

6 کارگاه پژوهشی مقاله نویسی و نرم افزار SPSS  // بسیج اساتید دانشگاه های استان تهران (دکتر مهدی کلانتری)

7 نرم افزار تخصصی Minitab و DOE // گروه نرم افزاری دانشگاه علم و صنعت ایران

8 نرم افزار تخصصی GAMS // گروه نرم افزاری دانشگاه علم و صنعت ایران

9 دوره آموزشی مقاله نویسی // موسسه آموزش عالی توسعه (دکتر عباس سقایی)

10 کارگاه تخصصی تربیت پژوهشگر // موسسه آموزش عالی توسعه(پروفسور رسول نورالسناء)

11 الگوریتم های فراابتکاری در MATLAB  // موسسه آموزش عالی توسعه (دکتر مهدی بشیری)

12 داده کاوی و استفاده از نرم افزار Clementine // موسسه آموزش عالی توسعه (دکتر وحید برادران)

13 تدوین، ارزیابی و تحلیل پرسش نامه با SPSS  // موسسه آموزش عالی توسعه (دکتر اسماعیلی)

14 کارگاه الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی // پژوهشکده تحقیق در عملیات ( دکتر رضا توکلی مقدم )

15 کارگاه نرم افزارهای بهینه سازی( Cplex )  // پژوهشکده تحقیق در عملیات (دکتر علیرضا غفاری حدیقه )

16 Scale Elasticity in DEA Models // پژوهشکده تحقیق در عملیات (دکتر رضا کاظمی متین )

17 کارگاه کارت امتیازی متوازن ( BSC ) // پژوهشکده تحقیق در عملیات ( مهندس حامد علیرضایی )

18 کارگاه تئوری محدودیت ها // انجمن مهندسی صنایع ایران ( دکتر مصطفی ستاک )

19 کارگاه ارزیابی ارگونومیکی خطوط تولید و مونتاژ // انجمن مهندسی صنایع ایران ( دکتر حامد سلمانزاده )

20 کارگاه تحلیل ارزش آفرینی حاصل از تغییر فناوری // انجمن مهندسی صنایع ایران ( دکتر فرید خوشالحان )

برخی از سمینارها

1 مهندسی حرفهای کیفیت //  موسسه آموزش عالی آزاد توسعه (دکتر عباس سقایی )

2 مدیریت ارتباط با مشتری CRM // موسسه آموزش عالی آزاد ماهان( دکتر ابوالقاسم ابراهیمی )

3 Six Sigma Yellow Belt Workshop  // موسسه آموزشی پیشگامان ذهن ناب (مهندس امید صفرزاده)

4 Brand Management  // دانشگاه MSU مالزی و Market Force NE

5 ارتباطات انسانی // موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ( پرفسور علی اکبر فرهنگی)

6 اصول و فنون مذاکره //  موسسه آموزش عالی آزاد ماهان (دکتر مسعود حیدری )

7 آشنایی با داده کاوی // موسسه آموزش عالی توسعه (دکتر مهدی نصیری)

8 استراتژی های سرمایه گذاری در سال 92 // موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ( دکتر مصطفی صفاری )

9 هوش خیابانی در فروش // موسسه آموزش عالی آزاد ماهان (دکتر یحیی علوی )

برخی از کنفرانس ها

1 کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ( نهم الی دوازدهم ) // دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران و تربیت مدرس

2 ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات // پژوهشکده تحقیق در عملیات، سازمان گسترش و نوسازی

3 یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت // دانشگاه صنعتی شریف، انجمن علوم مدیریت ایران و آریانا

4 اولین کنفرانس بین المللی مدیران استراتژیک Copenhagen Business School, ISMS, CSL & SMI 5 

5کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک آمریکا // انجمن بین المللی مدیریت استراتژیک “ISMS”

6 کنفرانس بین المللی مدیران استراتژیک EuroCert Synergy for Sustainability Academy 7

7-دومین همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب وکار //  انجمن مدیریت راهبردی کسب و کار، Alliance Academy

8 کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک // موسسه آموزش عالی آزاد بهار

9 کنگره موبایل ایران // مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

10 برنامه استارتاپ ویکند تهران // دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر

11 سومین کنگره پیشگامان پیشرفت // مجتمع اداری فرهنگی ولایت و بنیاد ملی نخبگان


علایق و توانمندیها در تدریس و پژوهش

کنترل کیفیت آماری ( SQC )

اقتصاد مهندسی اصول شبیه سازی (ED )

آمار و آمار مهندسی ارزیابی کار و زمان

طراحی ایجاد صنایع

اصول بازاریابی، تبلیغات و برندسازی (Marketing )

کاربرد کامپیوتر درمهندسی صنایع

تئوری پایایی و مهندسی قابلیت اطمینان (Reliability)

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها

تفکر سیستمی و متدولوژی سیستمهای نرم (SSM)

اصول مدیریت و تئوری سازمان

مدیریت کیفیت و بهره وری

مطالعات امکانسنجی صنعتی طراحی آزمایش ها( DOE )

تحقیق در عملیات ( OR )

 تجزیه و تحلیل چند متغیره

آنالیز سری های زمانی


سابقه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی

1 همکاری در تدوین برنامۀ سوم پنج ساله شهرداری تهران؛ نمایندۀ ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها، سال 95

2 انجام پروژۀ طراحی شبکه زنجیره تأمین مجموعه سازمان اتکا و ارائه مدل بهینه با استفاده از تصمیمگیری چند معیاره و چند هدفه AHP و GP (همکاری با مهندس مهدی عبادتی و مشاور وزیر دفاع دکتر آقایی) ، سال 90

3 بررسی روندهای مالی شرکت بهنوش ایران، سال 89

4 بررسی روند بازریابی و فروش خودروسازی تاپکو در زمینه تولید فیات سیینا، سال 88

5 بهبود طرح ریزی کارخانه ماشین سازی اراک، سال 87

6 طرح ریزی واحدهای صنعتی شیرآلات شیبه، سال 88 و ...


سابقه آشنایی و تسلط به نرم افزارها:

 Enterprise Dynamic (ED), Pedestrian Dynamic (PD), Arena “Simulation Software”

 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, MSP,… .)

 Minitab, SAS, STATA, R, SPSS

 GAMS, MATLAB, Comfar

 Expert Choice, WinQSB, Tora, Lindo, Lingo

 ABC FlowCharter 4.0, Photoshop

 Joomla, Wordpress


سابقه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و کسب وکار

عضو هیأت علمی و مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی، سراسری، غیر انتفاعی و علمی و کاربردی

رئیس دبیرخانۀ برنامۀ علمی شبکه هایارتباطی و حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)

رئیس کارگروه پژوهش در حمل و نقل و ترافیک، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ

 عضو هیأت رئیسۀ گروه مشاوران ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران

مشاور مدیر اجرایی کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در امور صنایع نوین

عضو شورای موسس اندیشکده مدیریت انقلابی و جهادی، دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام

 عضو مدعو کمیسیون فرعی شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، وزارت راه و شهرسازی

عضو مدعو کارویژه شورای ساماندهی مبادی مجاز زمینی کشور، وزارت راه و شهرسازی

عضو مدعو کارگروه ویژه کمیسیون ایمنی راهها، وزارت راه و شهرسازی

عضو مدعو کارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی

عضو مدعو کارگروه کارشناسی شورایعالی فنی، وزارت راه و شهرسازی

 عضو مدعو کمیسیون فرعی، وزارت راه و شهرسازی

عضو کارگروه مسافری، وزارت راه و شهرسازی

مشاور عالی مدیرعامل شرکت دانش بنیان مدیریت و توسعه یادمان نصر

استاد مشاور و عضو شورای راهبردی دورۀ تربیت مدیران انقلابی جهادی، دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو منتخب مردم در چهارمین دوره انتخابات شورایاری ها، محله گلستان، منطقه 22 شهر تهران

مدرس دورۀ حرفهای بازاریابی و فروش گروه صنعتی ماموت، ویژۀ مدیران بازاریابی و فروش

دبیر کارگروه آموزش و پژوهش گروه مشاوران ستاد هماهنگی شورایاری ها

مشاور مدیریت ارتباطات و امور مشتریان سازمان مدیریت صنعتی

دبیر و سخنگوی اتاق فکر خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی

مدیر دپارتمان مهندسی صنایع موسسه نشر پردازش، کارشناسی ارشد و دکتری

مشاور مدیرعامل کارخانه صنایع بسته بندی مهندسین خبره میهن

مسئول خانه جهاد و ایثار محله گلستان، وابسته به شهرداری و شورایاری های منطقه 22 شهر تهران

 مشاور مدیرعامل کارخانه صنایع چوب اوج، در زمینۀ برندسازی

همکاری برای برندسازی موسسه نیکوکاری مهرآفرین (خیریه) 

مالک دو کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی چهاردانگه

 دبیر کارگروه کشاورزی، اشتغال و کارآفرینی مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران

عضو کارگروه سند چشم انداز 1404 مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران

کارشناس بازاریابی و فروش خودروسازی تاپکو، به مدت 6 ماه

عضو فعال سازمان بسیج اساتید، مهندسین، کانون ادوار مجلس شورای اسلامی و بسیج سازمان های استان تهران

نمایندۀ فرماندار شهرستان تفرش در چهارمین دورۀ مجلس خبرگان رهبری و سومین دورۀ شوراهای اسلامی

 ناظر شورای نگهبان در پنجمین دورۀ مجلس خبرگان رهبری و دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، تهران

مصاحبه با روزنامه همشهری، فرهیختگان، پدیده شهر، تجارت، مجله روشن، و شرکت در برنامه های صدا و سیما

 طراح و مدیر وب سایت های اجتماعی Mahalvand.com, Mahalyar.ir, Ghavvas.com و...


سابقه عضویت در انجمن های علمی

 عضو خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی

 عضو پیوسته انجمن مهندسی صنایع ایران

 عضو پیوسته انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

 عضو پیوسته انجمن لجستیک ایران

 عضو پیوسته انجمن کیفیت ایران

 عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

عضو پیوسته انجمن مدیریت راهبردی ایران

 عضو پیوسته انجمن مدیریت ایران

 عضو انجمن MBA ایران

 عضو مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران

 عضو و مشاور باشگاه فارغ التحصیلان مدیریت مجتمع فنی تهران

 عضو انجمن علمی مهندسی صنایع و هیأت تحریریه مجله یسنا دانشگاه تفرش 

 عضو کمیته مقالات، گفتمان و ارتباطات کنگرۀ پیشگامان پیشرفت در راستای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


سابقه و علاقه به فعالیتهای ورزشی، تفریحی، مذهبی و هنری

 فعال فرهنگی و هنری و عضو هیأت امنای مسجد امام جعفر صادق (ع)

 عضو باشگاه سوارکاری آزمون (واقع در استادیوم آزادی)

 عضو سابق تیم بسکتبال و شنای نوجوانان بانک کشاورزی (کسب مدال نقره در استان تهران)

 علاقه مند به طبیعت گردی، ورزش های مهیج، و انواع گیاهان و ماکیان

بازگشت