صفحه اصلي
ادریس
 

(نام گروه برگرفته از اولین پیامبر در اسلام است که حرفه خیاطی را برای خود برگزید.)

تیم ادریس با الهام از هنر اسلامی و به دنبال آن مفاهیم اسلامی درصدد طراحی و اجرای پوشاک اسلامی است تا به کمک آنها بتواند جهان اسلام را هرچه بیشتر با مسلمانان منطقه آشنا کند.در همین راستا جهت بهبود و پر کردن خلا در پوشاک اسلامی تلاش میکنند.

در همین خصوص تمرکز اولیه بر آفرینش و تولید البسه ایست که فقدان حضورشان در پوشاک اسلامی بیشتر احساس میشود ؛ پوشاکی که کمتر توجه را به خود جلب میکنند اما با حضورشان راحتی فراهم میشود.

این گروه زنان و دختران قشر متوسط جامعه را مورد هدف خویش قرار داده که در میان آنان رده سنی 35-20 و 65-50 سال بیشتر مورد توجه است. به همین منظور اجناس مقرون به صرفه و قابل دسترس برای اکثریت جامعه طراحی میشوند.

از شاخصه های اجناس این خواهد بود که مشتریان قادرند رنگ و بوی فرهنگ اصیل ایرانی را نیز در طرح ها احساس کنند.

 این تیم در نظر دارد پس از رسیدن به اهداف مذکور در سطح بین المللی نیز فعالت کند تا از این طریق موجبات آشنایی کشور های همسایه با فرهنگ ایران را فراهم کند
بازگشت